Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Proiecte Transfrontaliere

REZUMAT AL PROIECTULUI

Titlu

Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană

Parteneri

Primaria or. Ungheni, Republica Moldova, Asociația Zona Metropolitană Iași, România, Consiliul raional Noua Suliţa, Ucraina, Institutul de Dezvoltare Urbană, Republica Moldova

Perioadă

12 luni, 15.10.2013-15.10.2014

Buget total

166.520 Euro, inclusiv solicitare de la UE 149.800 EUR

Obiective

Generale:

1. Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale, a infrastructurii publice, a locuirii şi a mediului precum şi a atractivităţii investiţionale a oraşelor ţintă.

2. Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale din Ungheni, Iaşi şi Noua Suliţa de a realiza o mai bună planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare pentru a putea susţine instituţional, în acord cu politicile europene şi naţionale, dezvoltarea şi creşterea competitivităţii teritoriului pe care îl administrează.

Specifice:

1. Elaborarea studiilor de fundamentare, planului de amenajare a teritoriului, planului urbanistic general şi a regulamentului local de urbanism a or. Ungheni

2. Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din Ungheni, Iaşi şi Noua Suliţa în elaborarea şi implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană.

Grupuri țintă

· Autorităţile administraţiei publice locale din or. Ungheni, Iaşi şi Noua Suliţa

· Agenţii economici din aceste oraşe, peste 12000 IMM

· Populaţia oraşelor ţintă peste 340 mii locuitori

Beneficiari

· Populaţia oraşelor Ungheni, Iaşi şi Noua Suliţa (peste 340 mii locuitori)

· Agenţii economici cu activitate în aceste oraşe şi potenţialii investitori.

Rezultate

· Studii de fundamentare în domeniul economic, social, transport, infrastructură şi mediu pentru oraşele Ungheni şi Noua Suliţa

· Plan de amenajare a teritoriului or. Ungheni

· Plan urbanistic general al or. Ungheni

· Regulament local de urbanism a or. Ungheni

· 4 seminare de instruire, 3 vizite de studiu pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale din Ungheni, Iaşi şi Noua Suliţa în implementarea PIDU

· Schimb de experienţă şi capacităţi sporite de management a teritoriului şi resurselor locale pentru îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale şi de mediu în localităţile ţintă

· Parteneriate transfrontaliere consolidate în regiunile eligibile programului.

Grupuri de activități

1. Managementul proiectului, diseminarea informaţiei şi asigurarea vizibilităţii, monitorizarea şi evaluarea proiectului

2. Realizarea licitaţiei pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare, studiilor de analiză, PUG, RLU şi alte documente relevante

3. Elaborarea studiilor de fundamentare, PUG şi RLU

4. Organizarea dezbaterilor publice a documentelor elaborate şi aprobarea lor

5. Formarea capacităţilor locale privind implementarea PIDU.

Detalii:

1. Proiectul este o iniţiativă de planificare comună spaţială, urbanistică şi de amenajare a teritoriului localităţilor situate pe frontiera de est a Uniunii Europene – oraşele Ungheni (MD) şi Noua Suliţa (UA).

2. Proiectul vizează dezvoltarea strategiilor şi planificare pe aspecte comune de interes pentru partenerii moldoveni şi ucrainenei ai proiectului şi de importanţă majoră pentru populaţia, agenţii economici şi comunităţile pe care le administrează.

3. Proiectul prevede realizarea transferului de cele mai bune practici şi schimbul de experienţă pentru autorităţile locale, comunităţi, organizaţiile non-guvernamentale în domeniul elaborării şi managementului planurilor integrate de dezvoltare urbană asigurând în acest fel consolidarea parteneriatelor transfrontaliere durabile.

4. Proiectul prevede instruiri, schimb de experienţă şi bune practici între autorităţile locale din mun. Iaşi, Ungheni şi Noua Suliţa în domeniul dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului. În acest fel, de la partenerii din România către partenerii din Republica Moldova şi Ucraina vor fi transferate experienţele şi bunele practici de elaborare şi administrare a PIDU. Acesta va asigura armonizarea politicilor de dezvoltare în zona de frontieră Ungheni-Iaşi, coroborarea priorităţilor şi a obiectivelor de dezvoltare.

Rolul AZM Iași:

 1. Consiliere în elaborarea documentației urbanistice
 2. Asistență în realizarea transferului de cele mai bune practici şi schimbul de experienţă pentru autorităţile locale
 3. Asistență în organizarea unui training pe aspecte de management a implementării PIDU.
Comunicate de Presa:
  

ZMI