Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Atributii

Categoriile de activitati în responsabilitatea Agentiei

 1. Pregatirea si organizarea întâlnirilor de lucru ale AZMI
  • Intâlnirile Consiliului Metropolitan
  • Intâlnirile de lucru ale Comisiilor Tehnice de la nivelul AZMI
  • Duce corespondenta Consiliului Metropolitan
  • Implementeaza deciziile privind dezvoltarea organizationala ale Asociatiei Zona Metropolitana Iasi (aliante strategice, apartenenta la retele de profil, accesul la nivelele de decizie UE etc.)
 2. Actualizeaza si monitorizeaza implementarea Planului Integrat de Dezvoltarea a Polului de Crestere Iasi
  • Urmareste implementarea Planului Integrat de Dezvoltarea a Polului de Crestere Iasi conform structurii aprobate de partenerii metropolitani
   • Actualizeaza Planului Integrat de Dezvoltarea cu partenerii la nivel local, judetean si metropolitan
   • Detaliaza programele si proiectele care decurg din directiile strategice la nivel local, judetean si metropolitan
   • Actualizeaza pachetul de proiecte de investitii la nivel metropolitan
   • Desfasoara activitatile de informare a cetatenilor cu privire la planurile de dezvoltare metropolitane
  • Exploreaza potentialul de dezvoltare a zonei metropolitane
   • Inventariaza potentialul zonelor industriale
   • Întocmeste planul de utilizare a terenurilor si pachetele de stimulente si restrictii de amplasare (regulamente de urbanism, sisteme de impozitare)
   • Identifica domenii tin care pot fi dezvoltate avantajele competitive ale ZM Iasi
 3. Managementul proiectelor
  • Coordoneaza si gestioneaza proiecte ale Asociatiei Zona Metropolitana Iasi si ale partenerilor acesteia, conform deciziilor Consiliului Metropolitan
  • Consultarea si implicarea cetatenilor în implementarea proiectelor
  • Coordoneaza si gestioneaza proiectele Agentiei
 4. Activitati de atragere de resurse pentru dezvoltare
  • Întretine si actualizeaza baza de date privind sursele de finantare disponibile
  • Întretine relatiile si informeaza finantatorii si factorii de decizie relevanti cu privire la activitatile AZMI si proiectele de dezvoltare
  • Exploreaza si duce activitati pentru identificarea si stabilirea de parteneriate public-privat pentru servicii metropolitane, a proiectelor prioritare metropolitane etc.
  • Scrie cereri de finantare conform programelor de dezvoltare metropolitane si surselor de finantare identificate
  • Sprijina si acorda consultanta partenerilor metropolitani în întocmirea de cereri de finantare
  • Desfasoara activitati adresate cofinantarii ADMI:
  • Acorda consultanta în domeniile de specialitate tertilor (unitati administrativ teritoriale, programe nationale, internationale)
  • Desfasoara activitati de instruire, la cerere, pentru terti, în domeniile pe care le acopera prin specializarile proprii
  • Asigura cooperarea cu institutiile specializate în asigurarea instruirii în domenii specializate
 5. Activitati de consultanta si instruire acordate membrilor AZMI
  • Acorda consultanta în domeniile de specialitate
  • Asigura cooperarea cu specialisti din grupul de experti, la solicitarea partenerilor metropolitani care au nevoie de consultanta specializata
  • Desfasoara activitati de instruire la cerere, în domeniile pe care le acopera prin specializarile proprii
  • Asigura cooperarea cu institutiile specializate în asigurarea instruirii în domenii specializate, la cererea partenerilor metropolitani
 6. Activitati de marketing
  • Desfasoara activitati curente de marketing al potentialului metropolitan si de relationare a cererii cu ofertele metropolitane
  • Promoveaza zonele si proiectele prioritare de dezvoltare metropolitana
  • Desfasoara activitati de lobby în favoarea proiectelor prioritare si a atragerii de resurse si parteneri publici si privati
  • Organizeaza întâlnirile între oamenii de afaceri locali si primariile care sunt interesate în oferte si activitati în sprijinul afacerilor
  • Pregateste abordarea parteneriatelor strategice conform directiilor stabilite de Consiliul Metropolitan
  • Elaboreaza materialele informationale si de prezentare pentru Asociatia Zona Metropolitana Iasi
  • Întretine si actualizeaza lunar pagina de internet a ZMI

Structura colaborarii cu partenerii metropolitani

În vederea desfasurarii activitatilor de mai sus, ADMI se bazeaza pe sprijinul si colaborarea cu urmatoarele directii din cadrul unitatilor administrativ teritoriale membre:

 • Managementul proiectelor
 • Strategii si Integrare Europeana, GIS
 • Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • Investitii
 • Economic (Buget)
 • Patrimoniu
 • Tehnologia informatiei
precum si cu departamentele similare din cadrul serviciilor publice.

  

ZMI